Straffkalkylatorn

Kalkylera straff vid regelbrott


Straffkalkylatorn används främst av staffmedlemmar vid bestraffning av spelare på Minex network och dess tillhörande discord-server. Den kan också användas för att hjälpa straffade spelare att förstå längden och grovheten av deras straff. Observera att straffets längd kan fluktuera från fall till fall och att straffkalkylatorn endast är ett verktyg som ska användas som riktlinje. Minex Crew har dessutom alltid sista ordet.

Lätt/Litet Medel Grovt
1.1 Beteende / Uppförande

Metoder


Tillsägelse:
Används för att hänvisa spelaren till att göra rätt sak, istället för att med- eller omedvetet bryta mot en regel.

Utkörning:
Används för att visa var skåpet ska stå. Går att använda om en spelare är i vägen, eller ej lyssnar på direktiv.

Varning:
Används för att visa att "nu gick du för långt", och att ett sådan handling kan leda till grövre straff om det fortsätter.

Mute:
Används för att få tyst på en person som missbrukar chatten på något sätt.

Skadestånd:
Används för att kompensera om en spelare t.ex. begått mord, bedrägeri, utnyttjat support eller farmer eller begått skadegörelse.

Temporär bannlysning:
Används för att blockera en spelare från att använda servern under en viss period.

Permanent bannlysning:
Används för att blockera en spelare från att använda servern permanent.