Användarvillkor

I följande dokument hänvisas ”vår”, ”våra”, ”minex” och ”minex network” till ägare och personal av tjänsten. ”servern”, ”minecraft servern” hänvisas också till ägare och personal.

När du registrerar dig, loggar in, ansluter eller använder dig av Minex tjänster godkänner och samtycker du till våra Användarvillkor. Villkoren är uppdelade i två dokument, spelregler och köpvillkor. Vardera dokument syftar på olika delar av tjänsten. Spelregler är specificerade när du interagerar med andra användare i någon av våra digitala plattformar (t.ex. minecraft servern), med eller utan andra användarens närvaro. Köpvillkor specificeras vid köp eller donation vid tjänsten Minex Store som är en digital plattform på webben.

1. Spelregler

Klicka här för att läsa fortsättningen av detta dokument som specificerar sig under delen spelregler.

2. Köpvillkor

Klicka här för att läsa fortsättningen av detta dokument som specificerar sig under delen köpvillkor.