Installation av backup hårddisk

Under denna morgon var servern nere en kort stund för installation av en hårddisk där backups kommer sparas.

Detta gör vi såklart för att förbättra säkerheten på servern. Backups kommer tas kl 12.00 och 24.00 varje dag av både minecraft servern, hemsidan, databaser och discord botarna.

Underhållet är färdigt nu och orsakade endast att servern låg nere cirka 5 minuter.